De meeste Nederlandse werknemers betalen per 1 april meer loonbelasting en houden daardoor netto minder loon over. Inkomens tot 1.750 euro per maand (eerste schijf) zien geen verschil. De hogere belastingtarieven gelden alleen voor de tweede en derde schijf. De verhoging van het belastingtarief van 40,20% naar 40,40 % werd pas in december bekend, waardoor deze per 1 januari nog niet doorgevoerd kon worden. Om naheffing te voorkomen, volgt er per 1 april een "ïnhaalslag" over de eerste drie maanden. De resterende negen maanden van dit jaar wordt er gerekend met een tarief van 40,46%.